Ngày 6/24/2018 - 6:29:07 AM
Giới thiệu trường THPT An Dương
     Trường THPT An Dương, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng được thành lập tháng 8 năm 1965. Trong điều kiện chiến tranh khốc liệt, trường phải chia tách và sơ tán đến nhiều địa điểm khác nhau trong Huyện, nhưng thầy và trò nhà trường vẫn tổ chức tốt việc dạy học và tham gia phục vụ chiến đấu, sản xuất. Sau khi hiệp định Paris được ký kết, năm 1973 trường được tái hợp tại trung tâm thị trấn Huyện
detail
Hình ảnh nhà trường